ARTICOLE Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

Parohii vacante – septembrie - octombrie 2017

Posturi clericale categoria NUMIRE * – descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria numire [https://drive.google.com/open?id=0B-9U0p-EN3pISGJFR19CV3Btc3M] .

Preot paroh, Parohia Asânip, cu filia Odverem, Protopopiatul Aiud, jud. AlbaNr. de credincioşi: 125 credincioşi (biserică şi casă parohială);

Perioada de înscriere: 19 septembrie - 19 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 19 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Căptălan, Protopopiatul Aiud, jud. AlbaNr. de credincioşi: 262 credincioşi (biserică şi casă parohială);

Perioada de înscriere: 19 septembrie - 19 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 19 octombrie 2017, orele 14.00.

• Preot paroh, Parohia Seuca, Protopopiatul Târnăveni, judeţul Mureş;

Nr. de credincioşi: 189 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 19 septembrie - 19 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 19 octombrie 2017, orele 14.00.

• Preot paroh, Parohia Găneşti, Protopopiatul Târnăveni, judeţul Mureş;

Nr. de credincioşi: 285 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 19 septembrie - 19 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 19 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Tău, Protopopiatul Blaj, judeţul Alba;

Nr. de credincioşi: 243 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 19 septembrie - 19 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 19 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Comori, Protopopiatul Reghin, judeţul Mureş;Nr. de credincioşi: 214 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 19 septembrie - 19 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 19 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Cisteiul de Târnave, Protopopiatul Blaj, judeţul Alba;Nr. de credincioşi: 379 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 4 - 23 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 23 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Boz, Protopopiatul Sebeș, judeţul Alba;Nr. de credincioşi: 233 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 4 - 23 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 23 octombrie 2017, orele 14.00.

Posturi clericale categoria TRANSFER * - descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria transfer [https://drive.google.com/open?id=0B-9U0p-EN3pIZDF2SEFENUg2WDQ]

Posturi clericale categoria CONCURS * – descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria concurs [https://drive.google.com/open?id=0B-9U0p-EN3pIZDF2SEFENUg2WDQ]

Preot paroh, Parohia Câmpeni „Izvorul Tămăduirii”, Protopopiatul Câmpeni, judeţul Alba;Nr. de credincioşi: 1400 credincioşi (biserică)

Perioada de înscriere: 22 septembrie - 16 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Câmpeni „Deal”, Protopopiatul Câmpeni, judeţul Alba;Nr. de credincioşi: 1400 credincioşi (biserică şi casă parohială)

Perioada de înscriere: 22 septembrie - 16 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 octombrie 2017, orele 14.00.

Preot paroh, Parohia Sebeş-Mihail Kogălniceanu, sectorul II, Protopopiatul Sebeş, judeţul Alba;Nr. de credincioşi: 1606 credincioşi (biserică comună)

Perioada de înscriere: 4 - 30 octombrie 2017

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 30 octombrie 2017, orele 14.00.

Concursul constă din:

o probă scrisă cu subiect formulat din domeniul Teologiei dogmatice, morale, pastorale şi misionare;

o predică rostită în faţa comisiei;

o cateheză rostită în faţa comisiei;

o probă de slujire bisericească.

NOTE:

* Pentru postul de preot, categoria concurs, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

* Pentru postul de preot, categoria transfer, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie, care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii legalizate după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

* Pentru postul de preot paroh, categoria numire, îşi vor depune dosarele doar absolvenţii care au Licenţă în teologie pastorală şi care au promovat examenul de capacitate. Dosarul va cuprinde: cerere, CV-ul şi copii legalizate după actele de studii (Foaie matricolă şi Diplomă de licenţă).