ARTICOLE Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

Slujire arhierească la Mănăstirea Recea

Galerie foto

De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea Recea, protopopiatul Târgu-Mureș, care în această zi și-a sărbătorit hramul. În ajunul sărbătorii, Ierarhul nostru a oficiat slujba Vecerniei Mari și Litia, după care a rostit o meditație duhovnicească despre Născătoarea de Dumnezeu. În ziua praznicului, într-un frumos sobor de preoți și diaconi, Arhipăstorul Alba Iuliei a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. Vorbindu-le celor prezenți despre importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii, Înaltpreasfinția Sa a spus: „La această mare sărbătoare e bine să ne întrebăm: Cine oare poate să-l salveze pe om? Cine oare poate să-l ridice pe om din căderea și din mizeria sa deplorabilă? Răspunsul ni-l oferă imnograful Acatistului, care i se adresează Preacuratei cu aceste cuvinte: Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric! Bucură-te, acoperământ mai lat decât norul!. Maica Domnului, de două mii de ani, ne supraveghează din cer cu iubire maternă și ne conduce mereu spre Fiul ei etern și biruitor, Iisus Hristos, lângă Care descoperim adevărul, primim lumina și devenim conștienți de destinul nostru supranatural, îndumnezeirea noastră, și în cele din urmă dobândirea eternității fericite. Prin intervenția ei, Hristos poate să ne scape din criza înfricoșătoare care ne biciuiește și poate să prefacă numaidecât pustia sufletească a lumii contemporane într-o grădină înflorită și roditoare. Noi credem aceasta, precum însuși marele poet român Ioan Alexandru ne încredințează: Mama și Pruncul sunt de ajuns, / Acest pământ în veci să fie uns. Maicile și surorile din această obște monahală condusă de către Maica Stareță Stavrofora Cristina Chichernea, și numeroșii pelerini s-au bucurat de prezența Ierarhului în mijlocul lor și s-au împărtășit de harul Dumnezeieștii Liturghii.